Fødevarehygiejne

Fødevarehygiejne

Når du behandler fødevarer, så er der regler inden for både nedkøling, køleopbevaring, temperaturer og varmebehandling af fødevarerne. God køkkenhygiejne handler blandt andet om, at visse madvarer skal varmes op til en bestemt temperatur, før det må serveres for kunder og forbrugere. Ligeså vel skal madvarerne nedkøles på korrekt vis for at undgå bakterievækst. En vigtig tommelfingerregel er ligeledes altid at adskille kød og grønsager, og behandle dem hver for sig. Spredning af bakterier sker på forskellige måder; fra omgivelserne, fra råvare til råvare, imellem råt og færdiglavede madvarer, via redskaber og via hænderne.

Derudover er der også regler for, hvordan virksomheden er indrettet der, hvor behandlingen af fødevarerne tager sted, hvilket udstyr, der bliver brugt, samt hvordan du efterfølgende gør rent og desinficerer. Herefter spiller også personlig hygiejne, bekæmpelse af skadedyr og spredning af bakterier en vigtig rolle. Driver du en nyopstartet fødevarevirksomhed, så er det vigtigt du får styr på de forskellige regler inden for hygiejne, indretning og drift, ligesom det er vigtigt at du får lavet en plan for din egenkontrol, så Fødevarestyrelsen kan se, at du har styr på alle disse vigtige ting.

Vi hjælper dig

Det er vigtigt, at du som virksomhed overholder alle love og standarder, når det kommer til behandling af fødevarer. Reglerne for fødevarehygiejne er skrappe, og hvis ikke du overholder dem, så kan Fødevarestyrelsen i værste fald lukke hele din virksomhed ned. SMV Fødevarer er til for at hjælpe dig og din virksomhed med netop at overholde de forskellige ting, så du fortsat kan drive din forretning på bedst mulige vis. Med os på sidelinjen får du hjælp og rådgivning til at opnå en god og korrekt håndtering af dine fødevarer og dermed overholde reglerne for netop fødevarehygiejne.