Bliv medlem af smv fødevarer

 • Politisk fødevareinteressevaretagelse i DK & EU.
  • Fødevarebranchens mærkesager rejst i rette udvalg og forums.
  • Vagthund for fair behandling af myndighederne og konkrete forslag til politikere der skal sikre de bedste vilkår for fødevarebranchen
 • Netværksarrangementer, kurser, medlemsarrangementer
 • Nyheder, nyhedsbreve og information om nye regler, lovgivning og initiativer.
 • Fødevaremagasinet – Branchens største professionelle magasin.
 • Samhandelsaftaler med kontante medlemsfordele, netværk til SMV´s samarbejdspartnere.
 • Erhvervsforsikring med branchens stærkeste tilbud.
 • Adgang til intranettet med juridiske dokumenter og skabeloner

 

BEMÆRK: Medlemskabet træder først i kraft når du har modtaget en bekræftelse.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderår og sendes til info@fvdanmark.dk

 • Vejleder og rådgiver medlemmerne om veterinær- og fødevareforhold.
 • Vejledning og rådgivning i forhold til certificering (konkrete opgaver for medlem dog som konsulent ydelser mod betaling)
 • Hjælper dig med at forstå reglerne og kommunikere med myndighederne.
 • Kan gå ind i konkret sagsbehandling og projekter (Konsulent ydelser mod betaling)
 • Elektronisk egenkontrol – e-smiley *
 • Er høringspart, når det gælder ny lovgivning og fødevareforlig
 • Deltager i dialogmøder og arbejdsgrupper hos Fødevarestyrelsen
 • Rykker ud og bistår i tilfælde af krisesituationer.
 • Rådgiver om hygiejne, mærkning, import, eksport, listeria og salmonella.
 • Samarbejder med andre brancheforeninger.
 • Rådgivning i personale jura
  • Ferieregler
  • Opsigelse
  • Advarsel
  • Bortvisning,
  • Ansættelseskontrakter
  • Barsel
  • Forskels- og ligebehandlingsloven m.v.
 • Rådgivning i erhvervslejeloven
 • Refusionsansøgninger for sygdom, barsel, løntilskud, tilskud til voksenelever, fleksjobrefusion, elevrefusion ved skoleophold
 • Oprettelse af tilskudssager via Vitas ved ansættelse med løntilskud, voksenelever, personlig assistance

Kan hjælpe med:

 • Eks. produktbilleder i eget fotostudie, flyere, salgsbrochure, bilreklame, foodstyling, website, design af messestande, visitkort, sociale medier o.m.m.
 • Kr. 650,- i timen for grafisk arbejde og web.
  Kr. 850,- i timen for fotostudie.
 • Bogholderi
 • Regnskab

Pris på SMV basis

Årlig omsætning Kontingent pr. år Kontingent pr. kvartal
Under 2 mio kr. 4.000 kr 1.000 kr
2 - 5 mio kr. 6.000 kr. 1.500 kr.
5 – 15 mio kr. 9.000 kr. 2.250 kr.
15 – 50 mio kr. 12.000 kr. 3.000 kr
50 – 100 mio kr. 15.000 kr. 3.750 kr.
100 – 250 mio kr. 19.000 kr. 4.750 kr.
Over 250 mio kr. 23.000 kr. 5.750 kr.

Tilkøb af fødevarepakken

Årlig omsætning Kontingent pr. år Kontingent pr. kvartal
Under 2 mio kr. 10.000 kr 2.500 kr.
2 - 5 mio kr.
5 – 15 mio kr. 15.000 kr. 3.750 kr.
15 – 50 mio kr. 25.000 kr. 6.250 kr.
50 – 100 mio kr. 45.000 kr. 11.250 kr.
100 – 250 mio kr.
Over 250 mio kr.

Tilkøb af jurapakken

Årlig omsætning Kontingent pr. år Kontingent pr. kvartal
0 – 15 mio kr. 5.900 kr. 1.475 kr.
15 – 50 mio kr. 10.000 kr. 2.500 kr.