Agenda

DIN VÆKST STARTER med SMV fødevarer

SMV Fødevarer er interesseorganisation der varetager interesser for små og mellemstore fødevarevirksomheder i Danmark. Organisationen er en del af paraplyorganisationen FødevareDanmark der indeholder Danske Slagtermestre, SMV Fødevarer, Danmarks Fiskehandlere og Ostehandlerforeningen for Danmark.

Medlemmerne i SMV Fødevarer er inddelt i 7 branchekategorier. Virksomheder der primært henvender sig til slutbrugere og aktører på detailhandelsmarkedet kan ikke opnå medlemskab i organisationen. 

Agenda for SMV Fødevarer:

  • Understøtte fødevarevirksomheders evne og muligheder for at drive en sund og profitabel virksomhed
  • Sikre at dansk og europæisk fødevarelovgivning er baseret på et regelsæt der i praksis kan imødekommes af virksomhederne, samt at fødevaresikkerhed og mærkning i virksomhederne er i top
  • Sikre at fødevarevirksomhedernes problemstillinger italesættes overfor lovgivningsmagten (el. politikerne)
  • Kommunikere til medlemmerne om nye regler, love og initiativer der fremmer vækst og innovation i fødevarebranchen
  • Rådgive fødevarevirksomheder til kloge beslutninger, således at justeringer træffes i rette tid
  • Tilbyde en vifte af samhandelsaftaler der giver markedets bedste priser og vilkår for medlemmerne
  • Medvirke til at fødevarevirksomheder, der ønsker et engagement uden overenskomst eller har en virksomhedsoverenskomst, kan opnå medlemskab i en interesseorganisation, der taler deres sager i relevante fora
  • Tilbyde services i kategorier der er skræddersyet til netop virksomhedens behov