fbpx

Løn, skat og offentlig forvaltning m.v.

  • Vi ønsker en større smidighed i den offentlige forvaltning – f.eks. med disse ord fra et medlem: ” Et meget mere smidigt offentligt system med kortere behandlingstid og mindre bureaukrati.... Ved det er et stort ønske, men det burde kunne lade sig gøre.”
  • Og fra samme virksomhed:
    ”Et mere kompetent og løsningsorienteret personale i det offentlige, så det ikke bare godkender eller afviser, men hjælper med at finde løsninger på konkrete problemstillinger”. [LØST]
  • Ændring af reglerne om supplerende dagpenge, så grænsen på 29,5 timer ikke unødigt bremser muligheden for deltidsansættelse.


Blandt de markante ønsker er en del, der knytter sig til ”den danske model” på arbejdsmarkedet og derfor traditionelt er overladt til arbejdsmarkedets parter. Da disse forhold er af allerstørste betydning for konkurrenceevnen, nævnes de dog også her.

  • Foruden de ovenfor nævnte afgifter fremhæver vore medlemmer løn- og indkomstskatteniveauet som et stort problem for konkurrenceevnen på både hjemme- og eksportmarkeder. For sidstnævnte gælder det også udgifter til pensionsopsparing, feriepenge m.v. Løn/skat angives som det største problem af alle. Således foreslår en større, eksporterende virksomhed: ”Nedsæt løn og skat i et forhold, så lønmodtager bibeholder købekraften.”
  • Citat fra en virksomhed: ”Behov for ens aflønningssats (og ikke højere end den, vi har i dag) uanset arbejdstidspunkt på ugen/dagen, hvis der kan laves lokalaftale herom. Ved ikke helt, om det er det rigtige sted at nævne det, men det har vanvittig stor betydning for os......større end en egentlig lønnedsættelse...... Som jeg ser det, har det den største effekt på konkurrenceevnen og koster ikke nogen noget, men giver mulighed for at udnytte produktionsapparatet flere timer”.
  • Generelt bedre muligheder (= færre begrænsninger) for at udnytte produktionsapparatet optimalt.

linkedin

 

SMV Fødevarer

Poppelvej 83
5230 Odense M
Tlf.: 6373 0000

Mandag-torsdag kl. 8-16 
Fredag kl. 9-13

Tilmeld nyhedsbrev

logo neg